Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej

Per Aspera

(Adres korespondencyjny)

pl. Wolnica 5/11

31-060 KRAKÓW

 

 Koordynator działań charytatywnych:

Agnieszka Opozda

Prezes Zarządu

a.opozda@peraspera.pl

501 27 70 51

 

Koordynator działań w zakresie doradztwa technologicznego:

Piotr Kowalski

Wiceprezes Zarządu

p.kowalski@peraspera.pl

796 36 46 86

 

 

 

 

Informacje dla darczyńców:

Konto: PKO BP 35 1020 2892 0000 5002 0433 4561

NIP: 679 304 79 90

REGON: 121334109

 

Dane rejestracyjne:

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Per Aspera” zarejestrowana pod adresem: ul. Kordiana 56/91, 30-653 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000363667.